Propozycje artykułów oraz pytania dotyczące publikacji w naszym portalu prosimy przesyłać na adres:

redakcja@wiekdwudziesty.pl

Zalecenia redakcyjne

Dla artykułów historycznych (działy “Historia Polski” i “Historia powszechna”):

Artykuł nie może być krótszy niż 10 000 znaków ze spacjami (6 stron znormalizowanych – strona znormalizowana – 1800 znaków ze spacjami). Umownie przyjmujemy, że parametry strony znormalizowanej w programie MS Word to czcionka 13 i interlinia 1,5. Nie określamy maksymalnej długości artykułu – w razie konieczności podzielenie tekstu na części zostanie indywidualnie skonsultowane z Autorem.

Artykuł musi zawierać aparat naukowy w postaci bibliografii oraz przypisów.

Dla tekstów do działu “Recenzje”

Tekst nie może być krótszy niż 2 strony znormalizowane (3600 znaków). Recenzje mogą dotyczyć naukowych i popularnonaukowych książek historycznych, biografii, wspomnień oraz powieści historycznych osadzonych w realiach począwszy od przełomu XIX i XX wieku. Publikujemy również recenzje filmów i seriali.

We wszystkich powyższych przypadkach:

 • Prosimy o niewklejanie ilustracji do tekstów. Proponowaną grafikę zalecamy przesłać jako załącznik do maila lub – w przypadku ilustracji dostępnych w Internecie – w formie linków wpisanych w wiadomości mailowej. Należy pamiętać o poszanowaniu praw autorskich, ilustracje powinny znajdować się w domenie publicznej lub na wolnej licencji.
 • Dopuszczalne są wszelkie tematy związane z historią od połowy XIX wieku po czasy współczesne. Największy nacisk kładziemy oczywiście na okres XX wieku. Przykładowa problematyka: wojskowość, stosunki międzynarodowe, historia sztuki, historia polityczna, geografia historyczna, biografie, kultura i obyczaje.
 • W bibliografii prosimy przede wszystkim o wykorzystywanie publikacji wydanych w formie drukowanej. Staramy się ograniczać wykorzystywanie stron internetowych ze względu na swoistą ulotność tego rodzaju nośnika informacji i potencjalny brak możliwości weryfikacji wykorzystanej w publikacji strony internetowej w przyszłości.
 • Każdy tekst musi być poprzedzony krótkim, wytłuszczonym wprowadzeniem (tzw. lead). Jego długość nie powinna przekraczać kilku zdań.  Przykłady:
  https://wiekdwudziesty.pl/armia-czerwona-na-polskim-dzikim-zachodzie-na-przykladzie-ziemi-jeleniogorskiej/
  https://wiekdwudziesty.pl/podwodne-orly-marynarki-wojennej-od-ukladu-warszawskiego-do-nato-historia-oorp-orzel-ii-i-orzel-iii/
 • Pozycje bibliograficzne prosimy uporządkować w kolejności alfabetycznej i numerować cyframi arabskimi.
 • Prosimy o niezapisywanie tytułu artykułu oraz śródtytułów (jeśli występują) wersalikami (caps lock).
 • Prosimy o przesyłanie tekstów w formacie .doc lub .docx.

Przypisy:
Przyjęta forma zapisu przypisów na przykładzie jednego z naszych artykułów. Prosimy dodawać je standardowo jako przypisy dolne (np. w Wordzie za pomocą opcji odwołania -> wstaw przypis dolny, w programie Openoffice: wstaw -> przypis dolny), po dodaniu przez nas tekstu na stronę zostaną one automatycznie przekształcone w nawias kwadratowy z numerem oraz przerzucone na koniec tekstu.

Ponadto:
Autorom przesyłamy zaświadczenia potwierdzające opublikowanie tekstu na portalu historycznym wiekdwudziesty.pl. W przypadku konieczności poprawek redakcyjnych odsyłamy do autora tekst wraz z zalecanymi zmianami. W przypadku wątpliwości dotyczących zalecanych zmian, jesteśmy otwarci na pytania i sugestie. Działania redakcyjne z naszej strony skupiają się na warstwie językowej.

Regulamin publikacji:

 1. Materiały do publikacji należy przesłać na adres: redakcja@wiekdwudziesty.pl . Przesłanie materiału jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Autor udziela wydawcy portalu wiekdwudziesty.pl bezterminową i nieodpłatną licencję na wykorzystywanie nadesłanego materiału, wyraża również zgodę na publikację materiału w portalu wiekdwudziesty.pl
 3. Autor oświadcza, że nadesłany materiał jest jego autorstwa i nie narusza ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 4. Artykuł nie może być krótszy niż 6 stron znormalizowanych.
 5. Artykuł musi zawierać aparat naukowy w postaci bibliografii oraz przypisów. Przyjęta forma przypisów na przykładzie jednego z naszych artykułów.
 6. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji materiału.

 Gdańsk, 24.01.2018