Portal wiekdwudziesty.pl  chętnie obejmie patronat medialny nad publikacjami oraz inicjatywami i wydarzeniami historycznymi, realizowanymi zarówno na szczeblu lokalnym, jak i o zasięgu ogólnopolskim.

Oferujemy:

  • opublikowanie w portalu wiekdwudziesty.pl co najmniej dwóch artykułów związanych z publikacją/wydarzeniem (zapowiedź + recenzja/relacja)
  • publikację na fanpage’u w portalu Facebook nie mniej niż 3 informacji o publikacji/wydarzeniu, nad którym wiekdwudziesty.pl objął patronat (zapowiedź, przypomnienie o nadchodzącej premierze/wydarzeniu, recenzja/relacja)
  • możliwy udział w wydarzeniu w charakterze reportera współpracownika portalu wiekdwudziesty.pl
  • wykonanie relacji fotograficznej z wydarzenia

Szczegóły dotyczące współpracy zawsze uzgadniane są indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu  z Redakcją, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.  

redakcja@wiekdwudziesty.pl