Wykład online: „Żydowskie getto w Warszawie okupowanej przez Niemców. Przyczynek do współczesnych nieporozumień na temat historii relacji polsko-żydowskich”

15 marca 2022 (wtorek) o godz. 17.00 dr Robert Spałek zaprezentuje temat „Żydowskie getto w Warszawie okupowanej przez Niemców. Przyczynek do współczesnych nieporozumień na temat historii relacji polsko-żydowskich”.

Jak Niemcy prześladowali polskich Żydów jeszcze przed ich Zagładą? Dlaczego doszło do utworzenia getta w Warszawie? Jak można scharakteryzować życie w getcie? Co wiemy o szansach przeżycia Żydów: o udzielanej im pomocy, o uratowanych i o ofiarach? Ilu było szmalcowników? Ilu warszawiaków pomagało Żydom?

Getto istniało od listopada 1940 r. do połowy maja 1943 r., nie było w istocie żadną dzielnicą mieszkaniową, jak głosili okupanci, było instrumentem pośredniej i bezpośredniej eksterminacji Żydów przez Niemców. Wojna przyniosła ostateczny kres wielonarodowego państwa polskiego i zagładę jego warstw wykształconych. Antagonizmy gospodarcze i kulturowe okresu międzywojennego oraz widoczna gołym okiem odmienność, a co za tym szło często niewątpliwa i naturalna obcość Żydów zostały intencjonalnie podsycone i wykorzystane do własnych celów przez Niemców. Żydzi stali się ich poddanymi wyłączonymi spod praw. Dla najeźdźców chaos, znieprawienie, anarchizacja postaw części warszawiaków były czynnikami sprzyjającymi dodatkowemu zastraszeniu ogółu mieszkańców. Polskie Państwo Podziemne oficjalnie ogłosiło, że szantażowanie Żydów jest traktowane jako zdrada i równa się współpracy z okupantem.

Transmisja na kanale IPNtv i Facebooku Strzelecka 8

https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/161051,Zydowskie-getto-w-Warszawie-okupowanej-przez-Niemcow-Przyczynek-do-wspolczesnych.html

Opublikuj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*