Wielki głód na Ukrainie

Hołodomor – Wielka Klęska Głodu na Ukrainie to kryzys społeczno-gospodarczy na terenie tzw. Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w latach 1932-1933 i tragedia narodu ukraińskiego wynikająca z polityki gospodarczej władz ZSRR. Objawiała się ona powszechną kolektywizacją i przymusową rekwizycją płodów rolnych, w szczególności zboża. Zakończyła się śmiercią głodową od 3,3 do około 6 milionów mieszkańców tego … Czytaj dalej Wielki głód na Ukrainie