Targi Dziedzictwo – ochrona dorobku narodowego

Już wkrótce rozpocznie się unikatowe w skali kraju wydarzenie – III Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO. Targi stanowią forum wymiany doświadczeń i miejsce spotkań specjalistów zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego. Oficjalne otwarcie odbędzie się 7 października br. o godzinie 11.00. w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie.

targidziedzictwo

Targi Dziedzictwo, które odbędą się w dniach 7-9 października br., skierowane są do środowiska konserwatorów, restauratorów i miłośników zabytków. Oferta wystawców zainteresuje przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych, służby ochrony zabytków, a także specjalistów z zakresu usług konserwatorskich, właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, przedstawicieli archiwów, bibliotek czy administrację kościelną. Podczas licznych wykładów przedstawiony zostanie dotychczasowy dorobek w dziedzinie ochrony i konserwacji zabytków, nowe rozwiązania prawne i organizacyjne, technologie i techniki stosowane w konserwacji i restauracji dziedzictwa kultury oraz jego ochrony.

Ochrona zabytków od A do Z

Wśród wystawców Targów Dziedzictwo znajdą się przedstawiciele sektora publicznego, w tym instytucje naukowe i badawcze, stowarzyszenia oraz urzędy państwowe. Sektor prywatny reprezentowany będzie przez firmy prowadzące prace restauracyjne, remontowe, konserwatorskie, geodezyjne, fotogrametryczne, inwentaryzacyjne, badawcze, zabezpieczające, a także doradcze, projektowe, audytowe i pomiarowe, w tym współrzędnościowe 3D.

Prezentowana będzie oferta w zakresie ochrony osób i mienia, zabezpieczeń przeciwpożarowych, wyposażenia i usług dla archiwów, bibliotek i muzeów. Propozycje wystawców obejmą także najnowsze usługi służące odpowiedniemu przechowywaniu, zabezpieczaniu i digitalizacji zbiorów: skanowanie, mikrofilmowanie, ale też dezynfekcję, odkażanie w próżniowej komorze fumigacyjnej oraz zabezpieczanie przedmiotów i pomieszczeń. Nie zabraknie producentów i dystrybutorów płytek kamionkowych i cementowych, materiałów eksploatacyjnych, narzędzi, sztukaterii oraz preparatów do konserwacji. Dostępne będzie oprogramowanie komputerowe i integratory systemów graficznych.

Bogactwo programu merytorycznego

Konferencje i wykłady, które zaplanowane są w programie merytorycznym targów, zostaną poprowadzone przez ekspertów z czołowych ośrodków akademickich, badawczych, organizacji branżowych i instytucji naukowych. Wydarzenia te podzielone są na dwa bloki tematyczne, które odbędą się równolegle: „Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie: teoria a praktyka” oraz „Ochrona zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych”. Targom towarzyszyć będą tematyczne wystawy oraz prezentacje wystawców.

Wśród spotkań przewidzianych w ramach Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich znajdą się prelekcje dotyczące problematyki prawnej, orzecznictwa administracyjnego, konserwatorskiego czy sposobów finansowania prac przy zabytkach. Odbędzie się także wykład na temat ochrony wojskowych nieruchomości zabytkowych. Nie zabraknie praktycznych prelekcji związanych z konkretnymi zagadnieniami technicznymi, jak np. iluminacją obiektów zabytkowych, konserwacją drewnianych więźb dachowych, nieinwazyjnymi technikami badania zabytków, a także zagospodarowaniem fortyfikacji do nowych celów i pracami archeologicznymi prowadzonymi przy okazji budowy autostrad. Dodatkowo podczas Targów Dziedzictwo odbędą się trzy sesje II Kongresu Konserwatorów Polskich.

Blok „Ochrona zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych” to kolejna porcja wydarzeń dedykowanych specjalistom zajmującym się muzealiami, archiwaliami i zbiorami bibliotecznymi. W tej części będzie mowa m.in. o zagrożeniach, na jakie narażone jest dziedzictwo kulturowe, sposobach radzenia sobie z nimi i konkretnych działaniach służących ochronie dóbr. Prezentowane będą praktyczne realizacje prac konserwatorskich w bibliotekach i nowe trendy w przechowywaniu zbiorów. Innym tematem, który się pojawi, będzie archiwistyka społeczna. Na uwagę zasługuje również panel dotyczący bezpieczeństwa przeciwpożarowego zbiorów i osób przebywających w obiektach zabytkowych.

Organizatorzy i patroni honorowi

Organizatorem wydarzenia jest firma MT Targi Polska wraz z partnerami: Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy, Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszeniem Starożytników, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz firmą Archaios Sp. z o.o. Patronat honorowy nad Targami Dziedzictwo sprawują: Małgorzata Kidawa-Błońska – marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Janusz Piechociński – wiceprezes Rady Ministrów, minister gospodarki, Beata Oczkowicz – podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Hanna Gronkiewicz-Waltz – prezydent m.st. Warszawy, ks. Wiesław Alojzy Mering – biskup ordynariusz Diecezji Włocławskiej, przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa – prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski, dr hab. Władysław Stępniak – naczelny dyrektor Archiwów Państwowych, gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz – komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, szef Obrony Cywilnej Kraju.

Informacje organizacyjne

III Targi Dziedzictwo odbędą się w dniach 7-9 października br. w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie przy ul. Marsa 56c. Wstęp jest bezpłatny po dokonaniu obowiązkowej rejestracji. Wydarzenie będzie otwarte w godzinach 10:00-17:00 w dniach 7 i 8 października, natomiast 9 października w godzinach 10:00-16:00.

Szczegółowy program oraz formularze rejestracyjne znajdują się na stronie www.targidziedzictwo.pl.

Dogodny dojazd

Na targi szybko i wygodnie będzie można dojechać pociągiem SKM lub Kolei Mazowieckich z dworców Warszawa Śródmieście i Warszawa Wschodnia. Stacja docelowa – Warszawa Gocławek – znajduje się w odległości około 700 metrów od Centrum MT Polska. Czas dojazdu pociągiem z centrum Warszawy do stacji docelowej to tylko 20 minut.

Dojazd samochodem z centrum Warszawy zajmuje ok. 20 minut. Na targi można również dostać się autobusem miejskim. Z centrum Warszawy liniami: 143, 514, 520, z Ronda Wiatraczna liniami: 145, 173, 183, 315 oraz z Dworca Warszawa Wschodnia PKP: 315. Przystanek docelowy to Okularowa. Zatrzymują się na nim również autobusy linii: 225, 245, 401.

źródło: informacje prasowe

Opublikuj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*