Konrad Banach, Wojska Lądowe Stanów Zjednoczonych Stany Zjednoczone Ameryki od lat ponoszą największe spośród wszystkich państw