Podczas II wojny światowej po stronie III Rzeszy walczyło około jednego miliona byłych obywateli Związku Sowieckiego.