Zlokalizowany w Grudziądzu Fort Wielka Księża Góra to jeden z udostępnionych dla ruchu turystycznego elementów kompleksu