Polskie lotnictwo morskie istnieje od lipca 1920 roku. Wówczas, 15 lipca, odbył się pierwszy lot samolotu