Trwające przez cały kryzys kubański ryzyko wojny jądrowej sprawiło, że Stany Zjednoczone i Związek Radziecki nauczyły