U-995 znajdujący się w Kilonii jest jedynym zachowanym niemieckim okrętem podwodnym typu VII. To właśnie U-booty