Bunkry Baterii Blüchera  Znajdujący się w Ustce Park Spotkań z Historią umożliwia zwiedzanie obiektów dawnej Baterii