Rozwój Telewizji Polskiej 1947-80 Początki badań nad wprowadzeniem telewizji w Polsce sięgają 1935 roku, kiedy profesor