Rozwój broni pancernej w ZSRR do początku lat trzydziestych XX wieku Chrzest bojowy sił pancernych Armii