12 grudnia 2015 roku na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej odbyła się rekonstrukcja historyczna z okazji kolejnej