Z jednej strony zatłoczone wiejskie chaty, pańszczyźniany styl życia, gwałty na synowych dokonywane w majestacie prawa,