Wypadki z 17 czerwca 1953 roku należą do najważniejszych wydarzeń w powojennej historii i stanowią punkt