Idee zawarte w Doktrynie Monroe’a przyczyniły się do zbliżenia między państwami amerykańskimi, które chciały stworzyć konfederację