rosja

Reformy rzeczywiste czy pozorne? Rosyjskie społeczeństwo u progu dwudziestego wieku

Z jednej strony zatłoczone wiejskie chaty, pańszczyźniany styl życia, gwałty na synowych dokonywane w majestacie prawa,

NTS – legenda „białej” emigracji rosyjskiej

Jedną z najważniejszych emigracyjnych organizacji rosyjskich był Związek Narodowo-Pracowniczy (NTS), reprezentujący młode pokolenie emigrantów. Przyjęli oni

Nikołaj Iwanow, Zapomniane Ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina. „Operacja Polska” 1937-1938

„Popularnonaukowa praca poświęcona Polakom w ZSRR w epoce Stalina, zapomnianym eksperymentom mającym na celu stworzenie polskich