Mark Sołonin, Czerwiec 1941. Ostateczna diagnoza Mark Sołonin to obok Wiktora Suworowa najbardziej znany w Polsce