protestantyzm

Protestanci na okupowanych ziemiach polskich w latach 1939-1945

Ziemie polskie, zajęte przez wojska III Rzeszy podczas kampanii wrześniowej, do 25 października 1939 roku podlegały

Protestantyzm wobec problemów społecznych oraz rola kulturotwórcza protestantów na terenach polskich w XX-leciu międzywojennym

Z chwilą odzyskania w roku 1918 niepodległości – po 123 latach zaborów – sytuacja społeczna i