Powstanie w getcie warszawskim wybuchło 19 kwietnia i zakończyło się 16 maja 1943 roku. W związku