1 kwietnia 2022 roku w Gdańsku odbył się happening mający w zamyśle organizatorów zwrócić uwagę władz