Odrodzona w 1918 roku Polska graniczyła z dwoma potężnymi sąsiadami – Niemcami i Związkiem Socjalistycznych Republik