Amerykańska Partia Demokratyczna jest jedną z dwóch głównych sił politycznych w Stanach Zjednoczonych. Poza nią na