Niszczyciele czołgów i działa samobieżne w armii niemieckiej miały wspierać działania piechoty oraz wzmacniać jednostki artylerii,