Od 29 lutego do 8 marca 2024 roku w południowej części Morza Bałtyckiego odbywały się ćwiczenia