28 listopada 2017 roku do służby w Marynarce Wojennej RP wszedł niszczyciel min proj. 258 –