OORP Gryf, Kaszub i Ślązak to trzy okręty, które powstały w zupełnie innych okresach (lata trzydzieste,