Pod koniec 2020 roku Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni przeprowadziło remont jednostki ORP Batory, podczas którego