Stronami w wojnie domowej w Rosji (1917-1921) byli biali (kontrrewolucjoniści o zróżnicowanych poglądach politycznych) i czerwoni