myśl polityczna

Główne założenia idei neoeurazjanizmu w myśli Lwa Nikołajewicza Gumilowa

Po wielu badaniach przeprowadzonych w ostatnich latach można bez większych wątpliwości stwierdzić, że w szerokich kręgach

„Duginizm”, czyli geopolityczny neoeurazjanizm w ujęciu Aleksandra Dugina

W gronie rosyjskich geopolityków i badaczy, którzy zastanawiają się nad miejscem Rosji w świecie, nader mocno

Dwudziestowieczni myśliciele polityczni o aksjologii demokracji

W POSZUKIWANIU DEFINICJI DEMOKRACJI Spośród licznych definicji demokracji najmniej skomplikowaną, a zarazem najbardziej syntetyczną jest ta,

„Między Niemcami i Rosją”. Adolf Maria Bocheński jako przedstawiciel polskiej geopolityki okresu międzywojennego

Odrodzona w 1918 roku Polska graniczyła z dwoma potężnymi sąsiadami – Niemcami i Związkiem Socjalistycznych Republik