Idea stworzenia Muzeum Żydów Polskich wywodzi się ze Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny, a za początek działań