Martin van Creveld, Dowodzenie na wojnie. Od Aleksandra do Szarona Pod koniec 2014 roku do księgarń