Marek Koprowski, Kresy we krwi Polacy w USA, Niemczech, Irlandii, Wielkiej Brytanii. Polacy na Litwie, Białorusi