Narodziny amerykańskich niszczycieli czołgów. Idea mobilnych niszczycieli czołgów w armii amerykańskiej wykrystalizowała się pod wpływem obserwacji