Po wielu badaniach przeprowadzonych w ostatnich latach można bez większych wątpliwości stwierdzić, że w szerokich kręgach