7 września 2014 roku odbyło się kolejne już widowisko upamiętniające szarżę pod Krojantami. Tegoroczne wydarzenie miało