Pomimo postępującej globalizacji i coraz szybszej wymiany informacji dzięki technologiom cyfrowym, Korea Północna w dalszym ciągu