Ziemie polskie, zajęte przez wojska III Rzeszy podczas kampanii wrześniowej, do 25 października 1939 roku podlegały