Historia śmierci cara Mikołaja II była wielokrotnie badana oraz studiowana. Obecnie znany jest niemal dokładny przebieg