Radomskie centrum digitalizacji Iron Mountain – jeden z największych tego rodzaju obiektów na świecie, został w