Hołodomor – Wielka Klęska Głodu na Ukrainie to kryzys społeczno-gospodarczy na terenie tzw. Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki