Kody i szyfry odegrały kluczową rolę w ciągu ostatnich 3000 lat, chroniąc tajemnice władców, kupców i zakonników.