Historia II Wojny Światowej opowiadana przez Niemców nie jest częstym tematem podejmowanym przez autorów. Warto przyjrzeć