30 sierpnia otwarte zostało Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. W powstałym na terenach postoczniowych budynku mieści