13 grudnia  1981 roku. Dzień, którego nie da się (i nie można) zapomnieć. Anna Mieszczanek skupia