Kuba od początków XVI wieku znajdowała się pod panowaniem hiszpańskim, wchodząc w skład wicekrólestwa Nowej Hiszpanii.