Padraic Kenney, Budowanie Polski Ludowej. Robotnicy a komuniści 1945-1950 Stosunki między robotnikami a władzami Polski Ludowej