Brendan Simms jest historykiem należącym do młodego pokolenia wykładowców Uniwersytetu w Cambridge. Jednakże jego pierwsza, syntetyczna